WAAROM ZOU JE JE LATEN DOPEN?

Een aantal maanden geleden heb ik mij laten dopen bij VIDA Kampen. De doop is een keuze die iemand vaak maakt wanneer hij of zij bewust heeft gekozen voor een leven met God, met Jezus. Het dopen houdt in dat je ondergedompeld wordt in het water; je gaat dus even kopje onder. Als je op google opzoekt wat dopen inhoudt dan vind je onder ander informatie als ‘Dopen is iemand onderdompelen in water. Op die manier wordt symbolisch uitgedrukt dat iemand wordt ‘schoongewassen’ van zijn of haar zonden.’. Voor mij betekende de doop vooral dat ik mijn oude leven achter mij liet.

Voor mij was de keuze om me te laten dopen niet vanzelfsprekend. In deze blog zal ik hier wat over delen, om jullie een stukje over mijn weg naar de doop te vertellen en je wellicht te bemoedigen!


‘Laat maar zitten die doop; God weet wel dat ik écht voor Hem gekozen heb.’

Van oorsprong kom ik uit de Nederlands Gereformeerde kerk, waar ik ooit ook als kind gedoopt werd. Zoals je hebt kunnen lezen in Autobiografie van mijn geloofsleven was er een hele periode waarin ik vrijwel niets met het geloof deed. Ik ging niet naar de kerk en alles rondom het geloof stond stil. Sinds twee jaar geleden is mijn leven veranderd en heb ik echt voor Hem gekozen. Een paar maanden na die keuze begon ik weer naar een kerk te gaan en voelde ik mij het meest thuis in Evangelische gemeentes. Ik wist dat zij aan de volwassendoop deden, maar had zelf op dat moment nog niet meteen zoiets van ‘Doe mij ook maar zo’n doop’. Sterker nog, ik dacht ‘Laat maar zitten die doop; God weet wel dat ik écht voor Hem gekozen heb.’ Het voorin de gemeente staan en mijn verhaal moeten doen, dat zag ik echt niet zitten. Presentaties heb ik ook altijd verschrikkelijk gevonden en het voorin de gemeente staan, je verhaal doen en gedoopt worden deed mij daar wel wat aan denken. Ik word er zo gigantisch zenuwachtig van als ik voor een groep iets moet vertellen en iedereen naar mij kijkt. Het zweet breekt me uit, ik kom niet meer uit mijn woorden en mijn hoofd is één grote chaos op zo’n moment.

Maargoed, terug naar het onderwerp. Na een paar maanden begon ik er wat meer voor open te staan. Ik begon te twijfelen of ik mij wel of niet zou laten dopen. Een aantal gedachten die op dat moment door mijn hoofd gingen, waren: ‘Ik ben pas net weer terug van weggeweest.’, ‘Mijn geloof is nog lang niet zover als die van sommige anderen om mij heen.’, ‘Ik heb amper kennis.’, ‘Maakt het uit of ik mij wel of niet laat dopen? Wil God dan echt dat wij ons laten dopen? En zo ja, waarom dan?’. Ik was in die periode begonnen met het lezen van de Bijbel en had voor mijzelf bedacht dat ik me – áls ik me al zou laten dopen – pas zou laten dopen als ik de hele Bijbel uitgelezen zou hebben.

Gebed en een antwoord van God

Ongeveer een half jaar later – waarin ik zo’n beetje het hele nieuwe testament had uitgelezen, maar nog moest starten met het oude testament – begon de doop toch weer te spelen in mijn hoofd. Ik weet nog goed dat ik er op een ochtend specifiek voor bad. Ik bad of God mij wilde laten merken of hij wilde dat ik mij zou laten dopen en ik bad ook of hij mij duidelijk wilde maken waaróm hij dat dan belangrijk zou vinden.

Na het gebed opende ik een leesplan in de Bijbelapp. Het was een leesplan over wat het betekent om een discipel, een volgeling van Jezus te zijn. Ik was al enige tijd geleden begonnen met dit leesplan, maar had er al lange tijd niet in verder gelezen. En ik open dus die app bij de dag waar ik was gebleven en het eerste dat er staat is: Als discipel van Christus is het belangrijk dat je openlijk naast Hem staat bij het vieren van je nieuwe leven. Daarom is de doop een geweldige eerste stap voor een nieuwe volger van Christus.

Wauw. Ik kon dit gewoon níet als toeval zien en mijn beleving is dan ook dat dit een antwoord was van God. Een paar van de dagen van het leesplan gingen over de doop, die las ik meteen helemaal uit en hieruit kreeg ik antwoorden op de vragen die ik had.

Antwoorden op de vraag: 'Waarom zou je je laten dopen?'
Ik weet niet wie dit allemaal zullen lezen, maar misschien lees jij dit nu en heb jij wel dezelfde vragen of liep je tegen dezelfde dingen aan als ik. Ik zal met jullie delen wat ik tegenkwam in een gedeelte van dit leesplan en de Bijbelteksten die ik las. Voor mij gaf het het antwoord dat ik nodig had!

Waarom zou je je laten dopen? Vanuit het leesplan kwam ik op twee á drie dingen uit, waarbij de tweede en de derde een beetje bij elkaar horen:

 • Er schuilt geestelijke kracht in de doop.
 • De doop is een symbool van je verandering.
 • Een eerste stap als nieuwe volgeling van Jezus.

Er schuilt geestelijke kracht in de doop
Er schuilt geestelijke kracht in de doop; deze geestelijke kracht wordt ervaren in het feit dat je openlijk vertrouwt op Christus. Je wordt gedoopt in Christus' dood en je wordt wedergeboren in een nieuw leven.
Dit is een stukje dat ik las in de toelichting van het leesplan. Als ik hier verder over nadenk – ik heb geen research gedaan en ik ben geen theoloog, het is dus mijn interpretatie – dan komt het begrip ‘geestelijke strijd’ ook in mij op. Dit begrip is wat lastig uitleggen aan mensen die er niet bekend mee zijn, maar ik zal mijn best doen. Hoe ik het zie is dat er als het ware een ‘oorlog’ gaande is in de Hemelse gewesten. Een soort van strijd tussen goed (God) en kwaad (duistere, duivelse machten), die niet door jouzelf gestreden wordt, maar waarin het goed en het kwaad om jou strijdt en je hierdoor soms wel beïnvloedt wordt, onbewust. Een strijd die je niet kan zien, maar die je soms wel kunt voelen. Ik geloof dat er geestelijke kracht in de doop ligt, in die zin dat het iets doet in die ‘oorlog’ die er gestreden wordt. Je kiest heel bewust voor God en voor het goede - dat ik dit zeg betekent niet dat ik denk dat je voor het kwade kiest als je je niet hebt laten dopen, of als je je niet wil laten dopen. En daarmee geloof ik echt dat het iets kan doen. Dat er geestelijke kracht in de doop schuilt, heb ik ook wel eens begrepen uit de verhalen van anderen. Uit die ervaringen – en ook wel uit mijn eigen ervaring – geloof ik dat die geestelijke kracht er zeker in schuilt en dat het verandering teweeg kan brengen, veranderingen die je in de periode na je doop zult ervaren.

De doop is een symbool van je verandering en een eerste stap voor een nieuwe volger van Jezus
Dit stukje sprak mij het meeste aan toen ik het leesplan las. Voor mij is er duidelijk een verandering geweest in mijn leven. Sommige mensen spreken dan over het woordje ‘bekering’, een woord die ikzelf niet snel zou gebruiken wanneer ik over mijn veranderde leven vertel, maar daarin hoeven we natuurlijk ook niet allemaal gelijk te zijn. Het oude leven achter je laten en het starten met een nieuwe, dat is waar de doop (ook) voor staat. Mijn leven veranderde twee jaar geleden dusdanig, dat ik in mijn beleving eigenlijk toen al het grootste gedeelte van mijn oude leven achter mij liet, letterlijk, maar vooral ook figuurlijk gezien. Dit maakte dat het mij zo aansprak. En ik voelde mij ook als een nieuwe volgeling van Jezus, omdat alles ineens zo anders binnenkwam, in vergelijking tot de periode waarin ik de Bijbelverhalen op school of door mijn moeder voorgelezen kreeg. Het was nu een bewuste, eigen keuze, zonder invloeden van anderen. Tijdens het lezen van de dagen uit het leesplan die over de doop gingen, ben ik de volgende Bijbelteksten tegengekomen, waaruit ik voor mijzelf de antwoorden vond waar ik naar opzoek was. Naast een Nederlandse vertaling, heb ik ook de vertaling uit The Message overgenomen, dit is een vertaling waaruit ik graag lees.

 • Roman 6 verse 3-6:
  “That’s what baptism into the lif of Jesus means. When we are lowered into the water, it is like the burial of Jesus; when we are raised up out of the water, it is like the resurrection of Jesus. Each of us is raised into a light-filled world by our Father so that we can see where we’re going in our new grace-sovereign country. Could it be any clearer? Our old way of life was nailed to the cross with Christ, a decisive end to that sin-miserable life – no longer at sin’s every beck and call!”

  Romeinen 6 vers 3 tot en met 6:
  “Weet u niet dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met Hem één is geworden in zijn dood? Die doop in Hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. Wij zijn dus één geworden met Hem, één in dood en leven. Wij weten dat de persoon die wij vroeger waren, niet meer leeft, die is met christus aan het kruis gestorven. Zo is er afgerekend met het wezenlijke van de zonde.”

  ‘..die doop in Hem was onze begrafenis.’ In deze zin zie ik het woord begrafenis als het achterlaten van je oude leven, het stoppen met bepaalde gewoontes en gedragingen, of in ieder geval je best doen om te stoppen met deze oude gewoontes.

 • Galatians 3 verse 25-27:
  “But now you have arrived at your destination: By faith in Christ you are in direct relationship with God. Your baptism in Christ was not just washing you up for a fresh start. It also involved dressing you in an adult faith wardrobe – Christs life, the fulfillment of God’s original promise.”

  Ik heb er bewust voor gekozen om bij de versie uit The Message vers 25 nog toe te voegen, omdat ik die van toegevoegde waarde vindt (in de Nederlandse versie klinkt vers 25 heel anders).

  Galaten 3 vers 26 en 27:
  “Door het geloof in Christus Jezus bent u allemaal kinderen van God geworden. Door de doop in Christus bent u één met Hem geworden, u bent als het ware omhuld door Hem.”

 • Ephesians 4 verse 4-5:
  “You were all called to travel on the same road and in the same direction, so stay together, both outwardly and inwardly. You have one Master, one faith, one baptism, one God and Father of all, who rules over all, works through all, and is present in all.”

  Efeziërs 4 vers 4 en 5:
  “Wij horen immers allemaal bij hetzelfde lichaam, wij hebben dezelfde Geest, wij verwachten dezelfde heerlijke toekomst, omdat God ons heeft geroepen. Er is maar één Heer, één geloof en één doop. En wij hebben allemaal één en dezelfde God en Vader, die boven ons allen staat, die in ons allen is en door ons allen werkt.”

 • 1 Peter 3 verse 21:
  “The waters of baptism do that for you, not by washing away dirt form your skin but by presenting you through Jesus’ resurrection before God with a clear conscience.”

  1 Petrus 3 vers 21:
  “Als contrast daarmee wordt u dan ook gered door de doop. De doop betekent niet dat het vuil van uw lichaam wordt afgewassen, maar het is een gebed tot God om een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus.”

 • Colossians 2 verse 12:
  “Going under the water was a burial of your old life; coming up out of it was a resurrection, God raising you from the dead as he did Christ. When you were stuck in your old sin-dead life, you were incapable of responding to God. God brought you alive – right along with Christ!”

  Colossenzen 2 vers 12-13:
  “U bent door de doop met Christus begraven. Maar door het geloof in de macht van God, die ook Hem heeft opgewekt uit de dood, bent u nu met Hem opgestaan en hebt u nieuw leven ontvangen. U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft Hij u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven.

  De laatste zinnen klinken nogal heftig he? Helemaal als je misschien nog amper wat over het geloof hebt gelezen of gehoord. Ik denk zelf dat je de Bijbel op verschillende manieren kunt lezen. In die zin dat je verschillende vormen hebt, zoals bijna poëtische stukken, stukken die wellicht als metaforen en spreekwoorden of gezegdes gezien kunnen worden en daarnaast ook stukken/verhalen die daadwerkelijk zo gegaan zijn als hoe het er staat. In dit geval denk ik dat we het mogen zien als een metafoor.


Uit die comfortzone, kiezen voor de doop

Voor mij was het op die ochtend alsof Gods stem door dit hele leesplan heen sprak en mij precies de antwoorden gaf die ik nodig had en waar ik een minuut ervoor nog voor gebeden had. Ik vond het persoonlijk heel bijzonder om te merken dat God zó snel antwoord geeft. Wie zoekt zal vinden. Als je oprecht zoekt en open staat om zijn stem te horen, dan zal Hij zorgen dat je vindt! Misschien niet altijd à la minute, maar Hij zal je laten merken dat Hij je hoort, dat Hij voor je zorgt.

Voor mij was dit alles voldoende om te kiezen voor de (volwassen) doop. Ik vond het enorm spannend, want het is voor mij ‘uit mijn comfortzone stappen’ om daar vooraan te moeten staan, iets te delen en vervolgens onder toeziend oog van de gemeente mij te laten dopen, maar ik ben blij dat ik ervoor gekozen heb! Laat je niet tegenhouden door twijfels en angsten! Het gaat niet om een ander, wat die wil of wat die ervan vindt, het gaat om jouw persoonlijke relatie met God en de keuze die je daarin wil maken om jouw leven met Hem te delen! Vertrouw op Hem en zoek hem op door te bidden wanneer jij nog vragen of twijfels hebt. Oh en als je je laat dopen, wees dan ook niet bang dat je je levensverhaal moet delen, of uitgebreid moet beschrijven hoe jouw relatie met God in elkaar zit. Hoe klein of hoe groot je dit maakt, dat bepaal je zelf!   

Een allerlaatste tekst die ik nog met je wil delen is de volgende - en ik deel ‘m weer in het Engels en in het Nederlands: Matthew 3 verse 15: “But Jesus insisted: “Do it. God’s work, putting things right all these centuries, is coming together right now in this baptism.”. So John did it.
Mattheus 3 vers 15: “.. ‘Doe het maar’, antwoorde Jezus, ‘want we moeten precies doen wat God van ons verlangt.’ Toen doopte Johannes Hem.”.

Het maakt niet uit of je nou jong of oud bent, of je nou wel of geen kinderdoop hebt gehad, of je nou wel of niet veel kennis van de Bijbel hebt. Als jij voor God, voor Jezus, wil kiezen en samen met Hem wil leven, dan is dat voldoende! Maak je niet druk of je al wel goed genoeg bent, want dat ben je in Gods ogen al!

Benieuwd naar het leesplan?
Ben je benieuwd naar het leesplan waaruit ik las? Download de Bijbelapp en zoek via Leesplannen naar Veranderd: De volgende stap in een veranderd leven. Of ga naar: Veranderd: De volgende stap in een veranderd leven.
Het leesplan bestaat uit 42 dagen. Je kunt het hele leesplan gaan lezen, maar als je liever meteen het stuk over de doop wil lezen, ga dan naar dag 5, 6 en 7.

Een doopdienst meemaken?
Ben je benieuwd geworden en zou je wel eens een doopdienst mee willen maken (als toeschouwer)? Aanstaande zondag 2 augustus 2020 zal er om 10.00 uur een doopdienst van VIDA Kampen plaatsvinden in de buitenlucht in Kampen, bij het Reevediep.

Zou je je 2 augustus 2020 willen laten dopen en ben je lid of regelmatige bezoeker van VIDA Kampen? Stuur dan een mail naar info@vidakampen.nl.

Benieuwd naar mijn doop?
Ik ben een aantal maanden geleden gedoopt. Naar aanleiding van het schrijven van deze blog heb ik besloten om ook een blog te schrijven over hoe mijn doop verliep. Hierin lees je onder andere wat ik de aanwezigen vertelde voor ik gedoopt werd. Ga naar Mijn doop.

Vragen of opmerkingen?

Misschien heb je vragen of opmerkingen na het lezen van deze blog. Je mag mij altijd benaderen via het contactformulier, via Facebook of Instagram.

doop-hanna-agteres